Vi planerar att para

Kajsa, Dog Power's Lilley of the Valley

våren 2021 med

Janne, Twyborn Sons and Lovers

Länk till testparning

Vi planerar att para

Leia, Dog Power's Inanna,

 sommaren/hösten 2021 med 

Ante, Dog Power's Antares

länk till testparning

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com