Vintern 2021/2022 planerar vi att para
Kajsa, Dog Power's Lilley of the Valley
och 
Twyborn Sons and Lovers

Länk till testparning

Kajsa (2).jpeg
Janne.JPG