Dog Power's  

Whippet och Tibetansk Terrier

Dog Power's jobbar för att föda upp sunda hundar.Vi föder upp ca 1 kull per år

Vi planerar whippetvalpar våren/sommaren 2021